KROK PO KROKU

  • Rejestracja poprzez link rekomendacyjny
  • Objaśnienie aktywności i bonusów planu afiliacyjnego
  • Ustawienie Telegramowego 2FA
  • 2 etapowa weryfikacja KYC
  • Wybór wielkości FARMY i jej zakup
  • Ściągnięcie aplikacji FARMA i WALLET poprzez zaufane linki w portalu
  • Konfiguracja WALLET > połączenie z platformą > powiązanie z FARMĄ
  • Zakup Coina PLCU > doładowanie WALLET
  • Aktywacja licencji FARMY > przesłanie PLCU z WALLET do FARMY > aktywacja kontraktu MININGU

SAMOUCZEK

OD 15-06-2022 kupujemy farmę tylko poprzez wpłatę PLCU a nie USDT
To zwiększa kurs PLCU

Analogicznie w wideo zamiast wpłaty TORONEM (USDT), wybierz pierwszą opcję PLCU

Giełda BiBox z Coinem PLCU
przejdź dopiero w odpowiednim momencie nagrania
https://share.bibox360.com/en/login/register

POLSKA GRUPA TELEGRAM

POLSKA GRUPA FACEBOOK

OSOBA ZAPRASZAJĄCA JEST WYSZKOLONA I ZAWSZE GOTOWA DO POMOCY